Projekt "Bory Tucholskie w labiryntach natury– wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej" jest największym jak dotąd przedsięwzięciem regionu, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projektowi przewodzi Powiat Tucholski, a partnerują gminy: Gostycyn, Kęsowo, Śliwice, Cekcyn, Lubiewo, Tuchola oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Celem projektu jest poprawienie istniejącego zaplecza turystycznego Borów Tucholskich oraz stworzenie ekonomicznych, a jednocześnie komfortowowych usług tego sektora.

Powiat Tucholski w ramach projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”, zrealizował następujące przedsięwzięcia:
- wybudowanie ścieżki rowerowej - Tuchola-Świt –Tuchola (długość ścieżki - 6,37 km);
- zagospodarowanie punktów postojowych w miejscowościach: Rudzki Most, Piła, Fojutowo;
- zagospodarowanie pól biwakowych w miejscowościach: Świt, Gołąbek, Woziwoda;
- wybudowanie wieży widokowej w Fojutowie o wysokości ponad 30 m.

Koszt wszystkich inwestycji przeprowadzonych przez Powiat: ok. 7.4 mln zł
Kwota dofinansowania: ok. 3.9 mln zł

Ponadto, w poszczególnych gminach, powstały obiekty, takie jak amfiteatr w Cekcynie oraz centrum turystyczno-kulturalne w Śliwicach. Zagospodarowane zostały również jeziora i plaże w Cekcynie, Krzywogońcu, Bysławiu, Żalnie, Kęsowie, Trzebcinach, a także Jeziora: Mędromierz, Średniak, Trzcianno, Głęboczek, Stobno oraz Rudnica.

Projekt ten jest szansą na wypromowanie regionu Borów Tucholskich z jego unikalnymi walorami przyrodniczymi. Łączna wartość Projektu wynosi 22 278 239,41 zł, z czego wydatki kwalifikowane obejmują 19 648 205,36 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 11 788 923,21 zł zgodnie z obowiązującym aneksem do umowy o dofinansowanie. Procent dofinansowania wynosi 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Projekt ten zrealizowano w okresie od czerwca 2010 roku do sierpnia 2012 roku.

Więcej szczegółów nt. inwestycji poczynionych na terenie powiatu tucholskiego w ramach projektu można odnaleźć w zakładce „Partnerzy”. Zdjęcia wszystkich nowopowstałych obiektów znajdują się w „Galerii zdjęć”.

23 lipca 2012 r. godz. 14:12:35

Projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” zakończony

W dniu 20 lipca 2012r. w Książnicy Tucholskiej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, w której uczestniczyli Partnerzy projektu oraz zaproszeni goście.

20 lipca 2012 r. godz. 09:25:42

Partnerzy

Wszystkie gminy Powiatu Tucholskiego, jako partnerzy projektu "Bory Tucholskie - w labiryntach natury - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej", zrealizowały następujące zadania:

02 lipca 2012 r. godz. 12:17:16

Imprezy promujące projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury - ...”

Na otwarcie sezonu turystycznego w Borach Tucholskich odbyły się dwie imprezy promocyjno – kulturalne promujące projekt. Organizatorem imprez był Powiat Tucholski, Lider Projektu pn.: „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.

«nowsze