Projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” zakończony

W dniu 20 lipca 2012r. w Książnicy Tucholskiej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, w której uczestniczyli Partnerzy projektu oraz zaproszeni goście.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane filmy oraz prezentacje multimedialne ukazujące inwestycje powstałe w ramach projektu. Starosta Tucholski Dorota Gromowska dziękowała wszystkim, który byli pomysłodawcami projektu, a także osobom pracującym przy jego realizacji. Obecnie działania Lidera i Partnerów skupione są na finansowym rozliczeniu projektu oraz utrzymaniu jego trwałości. Jesteśmy przekonani, że projekt przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w Powicie Tucholskim, a tym samym do poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Konferencja podsumowująca projekt "Bory Tucholskie w labiryntach natury..."