Informacje dot. działań zrealizowanych w ramach projektu "Bory Tucholskie w labiryntach natury - ..."

Projekt „Bory Tucholskie - w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Liderem Projektu jest Powiat Tucholski, realizowany jest w partnerstwie z samorządami gminnymi: Gminą Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola. Projekt jest największym przedsięwzięciem w naszym regionie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dzięki niemu ulepszono istniejące zaplecze turystyczne Borów Tucholskich oraz stworzono korzystne ekonomicznie a jednocześnie komfortowe usługi tego sektora.

Całkowita wartość projektu to około 25 mln zł. a dofinansowanie stanowi 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 1 grudnia 2008 r. natomiast zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na 14 sierpnia 2012 r.

Turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodu w naszym regionie, gdyż atrakcyjność turystyczna powiatu tucholskiego wynika przede wszystkim z wybitnych walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych i kulturowych. Klimat Borów Tucholskich sprawia, że jest to idealne miejsce na wypoczynek i rekreację dla całej rodziny. To, co dla jednych jest formą wypoczynku, dla innych stanowi pracę. Dlatego istotne jest pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i przeznaczanie ich na rozwój infrastruktury turystycznej.

Piękna i dzika przyroda, rozległe lasy i czysta woda są wielkim magnesem przyciągającym turystów do powiatu tucholskiego. W tutejszych lasach nie brak saren, jeleni, dzików, lisów czy zajęcy. Na terenie borów występują również żurawie, czaple czy też puchacze. Wśród licznych atrakcji krajoznawczych szczególne znaczenie ma dolina rzeki Brdy, dlatego podjęto działania zmierzające do efektywnego wykorzystania zasobów przyrodniczo-krajobrazowych regionu Borów Tucholskich poprzez zagospodarowanie punktów postojowych oraz pól biwakowych położonych wzdłuż rzeki. W ramach projektu Powiat Tucholski zagospodarował stanice wodne w miejscowościach: Piła, Fojutowo i Rudzki Most. Powstały m.in. pomosty do cumowania, zadaszone wiaty, stojaki na rowery, miejsca na ogniska oraz ławy wolnostojące. Ponadto w Fojutowie wybudowano wieżę widokową. Natomiast w Woziwodzie, Gołąbku i Świcie powstały pola biwakowe, m.in. z zapleczem sanitarnym, stanowiskiem do karawaningu, boiskiem do siatkówki, placami zabaw dla dzieci, stojakami na kajaki oraz na rowery. Dzięki temu turyści mogą odświeżyć się pod prysznicem, rozbić namiot, przygotować posiłek i posiedzieć przy ognisku. Renowacji poddany został także amfiteatr wraz z widownią w Woziwodzie. Na miłośników wycieczek rowerowych czeka trasa Tuchola - Świt - Tuchola o długości ponad 6 km, prowadząca do jednego z najbardziej malowniczo położonych odcinków rzeki Brdy. Powiat Tucholski w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim oraz Gminą Tuchola zainwestował w infrastrukturę techniczną dla turystyki rowerowej polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego poprzez rozbudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 237, 241 i 240. Ścieżka rowerowa jest zarówno atrakcją turystyczną oraz formą aktywnego wypoczynku jak i wielkim ułatwieniem a jednocześnie urozmaiceniem dla mieszkańców powiatu.

Do tej pory w ramach promocji projektu zarówno Lider projektu jak i partnerzy promowali poszczególne etapy jego realizacji oraz powstałą infrastrukturę, głównie poprzez mass media (na łamach gazet, na stronach internetowych czy też w wywiadach radiowych). Zakupiono również różnorodnego rodzaju gadżety promocyjne, poprzez które Powiat Tucholski promuje Projekt kluczowy na imprezach powiatowych. Dzięki temu informacje o projekcie trafiają do szerszego grona odbiorców, w tym najmłodszych mieszkańców powiatu. Obecnie działania promujące Projekt nasiliły się, gdyż jego realizacja zbliża się ku końcowi. Poza filmem promującym projekt Powiat zorganizuje dwie imprezy promujące w dniach 24 i 29 czerwca oraz konferencję podsumowującą projekt.

Naszym priorytetem jest aby inwestycje powstałe w ramach projektu w malowniczych Borach Tucholskich jak najefektywniej służyły mieszkańcom naszego powiatu i innych regionów, sprzyjały aktywnemu wypoczynkowi a chwile tam spędzone pełne były dobrych wrażeń i na długo zapadły turystom w pamięci.