Wyłonieni dzierżawcy labiryntowych inwestycji!

Z początkiem lata w Starostwie Powiatowym w Tucholi podpisano umowy dzierżawy na stanice wodne, pola biwakowe w Gołąbku, Świcie i Woziwodzie oraz wieży widokowej i punktu postojowego w Fojutowie. Punkty postojowe w Pile i Rudzkim Moście Powiat Tucholski przekazał w dzierżawę odpowiednio Piłę Gminie Gostycyn, a Rudzki Most Gminie Tuchola.

Przypomnijmy, że na dzierżawy wymienionych powyżej stanic i pól biwakowych ogłoszony został przetarg, w wyniku, którego wyłoniono dzierżawcę. Przez najbliższe 6 lat infrastrukturę wykonaną w ramach projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, obsługiwać będzie firma Pani Lucyny Małgorzewicz „Stanica wodna i ośrodek wodny w Charzykowych”. 16 czerwca br. Dorota Gromowska Starosta Tucholski i Pani Lucyna Małgorzewicz podpisały stosowną umowę.

Miesiąc później, a dokładnie 27 lipca br. Starosta Tucholski podpisała umowę dzierżawy wieży widokowej i punktu postojowego w Fojutowie z Panem Mirosławem Knakowskim właścicielem Zajazdu Fojutowo. Umowę podpisano na okres 5 lat.

Doświadczenie w przedsięwzięciach związanych z obsługą ruchu turystycznego posiada zarówno Pani Małgorzewicz, administrująca ośrodkiem wodnym w Charzykowach, jak i Pan Knakowski, który jest właścicielem Zajazdu w Fojutowie. Pozwala to mieć pewność, że inwestycje, których wartość finansowa przypomnijmy wynosi w całości 24.988.035,71 zł, została przekazana w dobre ręce.

Nie mniej jednak tak rozległe przedsięwzięcie jakim jest realizacja projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej obarczone jest zawsze marginesem błędu, w postaci niedociągnięć czy nieprawidłowości. Na co zwracali nam uwagę kajakarze i turyści korzystający ze stanic wodnych i pół biwakowych. Starostwo Powiatowe wdzięczne jest za wszelkie dotychczasowe uwagi, które zostały zrealizowane. W przyszłości oczekujemy również wskazówek, które zostaną w miarę możliwości zrealizowane. Po to, aby nasze inwestycje jak najlepiej służyły turystom i mieszkańcom powiatu. Jednocześnie zaś spełniały podstawowy cel projektu - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski.

Poniżej podajemy telefony kontaktowe do:

Administratora stanic w Gołąbku, Świcie i Woziwodzie: 52/398 81 05, 692 151 537

Administratora wieży widokowej w Fojutowie: 52/334 15 00

Administratora punktu postojowego w Pile: 52/336 73 10

Administratora punktu postojowego w Rudzkim Moście: 52/564 25 41