Projekt "Bory Tucholskie w labiryntach natury– wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej" jest największym jak dotąd przedsięwzięciem regionu, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projektowi przewodzi Powiat Tucholski, a partnerują gminy: Gostycyn, Kęsowo, Śliwice, Cekcyn, Lubiewo, Tuchola oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Celem projektu jest poprawienie istniejącego zaplecza turystycznego Borów Tucholskich oraz stworzenie ekonomicznych, a jednocześnie komfortowowych usług tego sektora.

Powiat Tucholski w ramach projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”, zrealizował następujące przedsięwzięcia:
- wybudowanie ścieżki rowerowej - Tuchola-Świt –Tuchola (długość ścieżki - 6,37 km);
- zagospodarowanie punktów postojowych w miejscowościach: Rudzki Most, Piła, Fojutowo;
- zagospodarowanie pól biwakowych w miejscowościach: Świt, Gołąbek, Woziwoda;
- wybudowanie wieży widokowej w Fojutowie o wysokości ponad 30 m.

Koszt wszystkich inwestycji przeprowadzonych przez Powiat: ok. 7.4 mln zł
Kwota dofinansowania: ok. 3.9 mln zł

Ponadto, w poszczególnych gminach, powstały obiekty, takie jak amfiteatr w Cekcynie oraz centrum turystyczno-kulturalne w Śliwicach. Zagospodarowane zostały również jeziora i plaże w Cekcynie, Krzywogońcu, Bysławiu, Żalnie, Kęsowie, Trzebcinach, a także Jeziora: Mędromierz, Średniak, Trzcianno, Głęboczek, Stobno oraz Rudnica.

Projekt ten jest szansą na wypromowanie regionu Borów Tucholskich z jego unikalnymi walorami przyrodniczymi. Łączna wartość Projektu wynosi 22 278 239,41 zł, z czego wydatki kwalifikowane obejmują 19 648 205,36 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 11 788 923,21 zł zgodnie z obowiązującym aneksem do umowy o dofinansowanie. Procent dofinansowania wynosi 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Projekt ten zrealizowano w okresie od czerwca 2010 roku do sierpnia 2012 roku.

Więcej szczegółów nt. inwestycji poczynionych na terenie powiatu tucholskiego w ramach projektu można odnaleźć w zakładce „Partnerzy”. Zdjęcia wszystkich nowopowstałych obiektów znajdują się w „Galerii zdjęć”.

19 grudnia 2011 r. godz. 12:24:33

Wyłonieni dzierżawcy labiryntowych inwestycji!

Z początkiem lata w Starostwie Powiatowym w Tucholi podpisano umowy dzierżawy na stanice wodne, pola biwakowe w Gołąbku, Świcie i Woziwodzie oraz wieży widokowej i punktu postojowego w Fojutowie. Punkty postojowe w Pile i Rudzkim Moście Powiat Tucholski przekazał w dzierżawę odpowiednio Piłę Gminie Gostycyn, a Rudzki Most Gminie Tuchola.

01 grudnia 2011 r. godz. 12:42:07

Ścieżka Tuchola – Świt - Tuchola oddana do użytku!

14 września tego roku odbył się obiór techniczny ścieżki rowerowej Tuchola – Świt - Tuchola. Jest to jedna z inwestycji zaplanowanych w projekcie „Bory Tucholskie w labiryntach natury"- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

24 maja 2011 r. godz. 11:31:58

Dzierżawa pól biwakowych

Starostwo Powiatowe w Tucholi oraz Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej informuje, że zamierza ogłosić przetarg pisemny niegraniczony na dzierżawę
infrastruktury punktu postojowego w Fojutowie i pól biwakowych w Gołąbku i Świcie wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura
na okres 6 lat.